Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων (του επισκέπτη/χρήστη που παρέχονται με την συναίνεση του/της και εμφανίζονται μονο κατά τη χρήση της ιστοσελίδας) λαμβάνουν χώρα μόνο για επικοινωνιακούς και στατιστικούς σκοπούς όπως και για την βελτίωση των υπηρεσιών τους.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΣΜΟΙ/ΜΕΡΗ ΤΡΙΤΩΝ

Στη περίπτωση «διαδικτυακών συνδέσμων» που ελέγχονται απο τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η Εταιρία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ή εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών /χρηστών και πάντοτε στα πλαίσια του εκάστοτε νομικού πλαισίου.